Regulamin

 Przed dokonaniem zakupu plików za symboliczną złotówkę i zainstalowaniem strony należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu oraz warunkami licencji. Stanowią one prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest udzielenie licencji na używanie oprogramowania zwanego stroną internetową, którego autorem jest właściciel Serwisu. (Licencjodawca)

Pojęcia użyte w regulaminie

LICENCJOBIORCA - Osoba, która nabyła prawo korzystania z oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE - 'Strona internetowa' wspomagająca prowadzenie usług finansowych przez internet, którego właścicielem i autorem jest Serwis (Licencjodawca).

SERWIS - Strona internetowe www.e-biznes.rezerwujcie.pl zarządzana przez Licencjodawcę.

PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY

1. Poza wymienionymi obowiązkami pozostałe prawa i obowiązki Licencjobiorcy określa Licencja

2. Licencjobiorca nie ma prawa udostępniania, ani odsprzedawania programu nikomu, kto nie nabył prawa licencji.

4. Licencjobiorca nie ma prawa usuwać linku ze stopki panelu administracyjnego CMS, oraz linku ze stopki na stronie głównej. Jest to warunek otrzymania licencji za symboliczną złotówkę.

PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY

1. Serwis zapewnia bezpłatne porady związane z prawidłowym skonfigurowaniem programu, poprzez informacje dostarczone razem z plikami instalacyjnymi strony internetowej.

2. Serwis nie udostępnia serwerów, ani domen. Służy jedynie radami, co do wyboru odpowiedniej firmy hostingowej.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy użytkownikami, a instytucjami finansowymi z którymi będą współpracować w zakresie pośrednictwa finansowego.

4. Instalacja programu na serwerze Licencjobiorcy przez Serwis jest odpłatna. (35 zł)

5. Serwis zapewnia prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej tylko wtedy, jeżeli Licencjobiorca poprawnie dokonał instalacji na serwerze i we własnym zakresie nie dokonał zmian w plikach z zamiarem zmiany szaty graficznej, modernizacji, udoskonalenia itp.

6. Serwis zapewnia dostarczenie zakupionych plików poprzez przekazanie Licencjobiorcy kodu umożliwiającego jednorazowe pobranie plików.

7. Serwis ma prawo dochodzić odszkodowania od Licencjobiorcy, jeżeli ten naruszy warunki na jakich otrzymał program za symboliczną złotówkę (PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY pkt 4)